Trzecie oko poezji

Rodzinne ognisko
Palenisko
Strasznie nisko
Nie kop piłki to nie boisko
Bardzo blisko
Jest ślisko
To moralne lodowisko
Marketingowe stoisko
Zarobek na czysto
Myślami jestem głęboko
Otwieram trzecie oko

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close